حشره کش ها от компании شرکت سميران

پیدا شده است: 12 products برگشت به بخش "آفت کش ها ، علف کش"
محصولات در  انتخاب کشور → تهران → تهران
حشره كش
کلرپیریفوس 40.8% EC

حشره كش کلرپیریفوس 40.8% EC

حشره کش کلرپيريفوس-اتيل سميران 40.8 مایع حشره کش فسفره آلي، غير سيستميک با خاصيت تماسي، گوارشي و تنفسي است. Read more
ایران, تهران 
حشره كش
ديازينون 60% EC

حشره كش ديازينون 60% EC

حشره کش ديازينون سميران 60 امولسیون حشره کش غير سيستميک، تماسي، گوارشي و تنفسي از گروه سموم ارگانو فسفره است. Read more
ایران, تهران 
حشره كش
ایمیداکلوپراید 35% SC

حشره كش ایمیداکلوپراید 35% SC

حشره کش ايميداکلوپرايد سميران 35 SC، حشره کش سيستميک از گروه ايميدازولهاست. Read more
ایران, تهران 
حشره كش
دلتامترین 2.5% EC

حشره كش دلتامترین 2.5% EC

حشره کش دلتامترين سميران 2.5 EC بصورت امولسيون شونده حشره کشي تماسي گوارشي از گروه حشره کش هاي پايرتروئيدي است. Read more
ایران, تهران 
مگس کش
G گرانول
ایمیداکلوپراید 0.5%

مگس کش G گرانول ایمیداکلوپراید 0.5%

مگس کش گرانول سَميار براي اولين بار در ايران توسط شرکت سميران بطور اختصاصي جهت مبارزه با مگس و بصورت عمومي جهت مبارزه با انواع حشرات خانگي کاربرد دارد. Read more
ایران, تهران 
مگس کش
PELLET  پلت
ایمیداکلوپراید 0.5%

مگس کش PELLET پلت ایمیداکلوپراید 0.5%

مگس کش پلت سَميار جهت مبارزه اختصاصي با مگس در اماکن دپوي زباله استفاده مي شود. Read more
ایران, تهران 
دلتامترین
EC 2.5%

دلتامترین EC 2.5%

حشره کـش دلتامترین مایع 2.5 ضربه، از ترکيبات پايروتروئيدي است که روي اکثر حشرات، اثرات تماسي و گوارشي دارد. Read more
ایران, تهران 
حشره کش
DUST پودر

حشره کش DUST پودر

حشره کش هاي پودری شرکت سميران از ترکيبات پايروتروئيدي است که با انواع ماده موثر براي مبارزه با سوسک، مورچه، کک، ساس و ... کاربرد دارد. Read more
ایران, تهران 
حشره کش
WP وتابل

حشره کش WP وتابل

حشره کش ديازينون سميران 10 گرانول حشره کش غير سيستميک، تماسي، گوارشي و تنفسي از گروه سموم ارگانو فسفره است. Read more
ایران, تهران 
سایپرمترین
EC 10%

سایپرمترین EC 10%

حشره کـش سایپرمترین مایع 10 سمان، از ترکيبات پايروتروئيدي است که روي اکثر حشرات، اثرات تماسي و گوارشي دارد. Read more
ایران, تهران 
پرمترین
EC 10%

پرمترین EC 10%

حشره کـش سایپرمترین مایع 10 سمان، از ترکيبات پايروتروئيدي است که روي اکثر حشرات، اثرات تماسي و گوارشي دارد. Read more
ایران, تهران 
حشره کش
WP وتابل

حشره کش WP وتابل

پودرهاي وتابل شرکت سميران از ترکيبات پايروتروئيدي است که جهـت مبارزه با انواع حشرات خانگي، انباري مانند سوسک، پشه، کک، ساس، کنه دراماکن مسکوني، اداري، انبارهاي مواد غذايي، بيمارستانها، کارخانجات، دامداريهاو... کاربرد دارد. Read more
ایران, تهران 
حشره کش ها в других регионах

مجموع

براي
by the goods
پست الکترونيکي بايد حاوي 20 شخصيت. پيام شما مي تواند نمي تواند بيش از 2000 کاراکتر
آيا در زمينه مورد نياز را پر نمي
درست است نه ميدان
درست است نه ميدان
تمام بخش ها
مقایسه0
Clearوضعیت ها انتخاب شده: 0