حشره کش ها. در تهران

پیدا شده است: 12 товаров برگشت به بخش "آفت کش ها ، علف کش"
محصولات در  انتخاب کشور → تهران → تهران
در مقایسهمقایسهحشره كش
ديازينون 60% EC

حشره كش ديازينون 60% EC

حشره کش ديازينون سميران 60 امولسیون حشره کش غير سيستميک، تماسي، گوارشي و تنفسي از گروه سموم ارگانو فسفره است. Подробнее

مطلع شدن از قیمت
Delivery in تهران from
ایران
در مقایسهمقایسهحشره كش
کلرپیریفوس 40.8% EC

حشره كش کلرپیریفوس 40.8% EC

حشره کش کلرپيريفوس-اتيل سميران 40.8 مایع حشره کش فسفره آلي، غير سيستميک با خاصيت تماسي، گوارشي و تنفسي است. Подробнее

مطلع شدن از قیمت
Delivery in تهران from
ایران
در مقایسهمقایسهحشره كش
ایمیداکلوپراید 35% SC

حشره كش ایمیداکلوپراید 35% SC

حشره کش ايميداکلوپرايد سميران 35 SC، حشره کش سيستميک از گروه ايميدازولهاست. Подробнее

مطلع شدن از قیمت
Delivery in تهران from
ایران
در مقایسهمقایسهحشره كش
دلتامترین 2.5% EC

حشره كش دلتامترین 2.5% EC

حشره کش دلتامترين سميران 2.5 EC بصورت امولسيون شونده حشره کشي تماسي گوارشي از گروه حشره کش هاي پايرتروئيدي است. Подробнее

مطلع شدن از قیمت
Delivery in تهران from
ایران
در مقایسهمقایسهحشره کش
DUST پودر

حشره کش DUST پودر

حشره کش هاي پودری شرکت سميران از ترکيبات پايروتروئيدي است که با انواع ماده موثر براي مبارزه با سوسک، مورچه، کک، ساس و Подробнее

مطلع شدن از قیمت
Delivery in تهران from
ایران
در مقایسهمقایسهدلتامترین
EC 2.5%

دلتامترین EC 2.5%

حشره کـش دلتامترین مایع 2.5 ضربه، از ترکيبات پايروتروئيدي است که روي اکثر حشرات، اثرات تماسي و گوارشي دارد. Подробнее

مطلع شدن از قیمت
Delivery in تهران from
ایران
در مقایسهمقایسهمگس کش
G گرانول
ایمیداکلوپراید 0.5%

مگس کش G گرانول ایمیداکلوپراید 0.5%

مگس کش گرانول سَميار براي اولين بار در ايران توسط شرکت سميران بطور اختصاصي جهت مبارزه با مگس و بصورت عمومي جهت مبارزه با انواع حشرات خانگي کاربرد دارد. Подробнее

مطلع شدن از قیمت
Delivery in تهران from
ایران
در مقایسهمقایسهمگس کش
PELLET  پلت
ایمیداکلوپراید 0.5%

مگس کش PELLET پلت ایمیداکلوپراید 0.5%

مگس کش پلت سَميار جهت مبارزه اختصاصي با مگس در اماکن دپوي زباله استفاده مي شود. Подробнее

مطلع شدن از قیمت
Delivery in تهران from
ایران
در مقایسهمقایسهحشره کش
WP وتابل

حشره کش WP وتابل

پودرهاي وتابل شرکت سميران از ترکيبات پايروتروئيدي است که جهـت مبارزه با انواع حشرات خانگي، انباري مانند سوسک، پشه، کک، ساس، کنه دراماکن مسکوني، اداري، انبارهاي مواد غذايي، بيمارستانها، کارخانجات، دامداري Подробнее

مطلع شدن از قیمت
Delivery in تهران from
ایران
در مقایسهمقایسهحشره کش
WP وتابل

حشره کش WP وتابل

حشره کش ديازينون سميران 10 گرانول حشره کش غير سيستميک، تماسي، گوارشي و تنفسي از گروه سموم ارگانو فسفره است. Подробнее

مطلع شدن از قیمت
Delivery in تهران from
ایران
در مقایسهمقایسهسایپرمترین
EC 10%

سایپرمترین EC 10%

حشره کـش سایپرمترین مایع 10 سمان، از ترکيبات پايروتروئيدي است که روي اکثر حشرات، اثرات تماسي و گوارشي دارد. Подробнее

مطلع شدن از قیمت
Delivery in تهران from
ایران
در مقایسهمقایسهپرمترین
EC 10%

پرمترین EC 10%

حشره کـش سایپرمترین مایع 10 سمان، از ترکيبات پايروتروئيدي است که روي اکثر حشرات، اثرات تماسي و گوارشي دارد. Подробнее

مطلع شدن از قیمت
Delivery in تهران from
ایران
حشره کش ها в других регионах

مجموع


پست الکترونيکي بايد حاوي 20 شخصيت. پيام شما مي تواند نمي تواند بيش از 2000 کاراکتر
آيا در زمينه مورد نياز را پر نمي
درست است نه ميدان
درست است نه ميدان
تمام بخش ها
مقایسه0
Clearوضعیت ها انتخاب شده: 0