شركت دنا رهساز, تهران

قسمتها
شركت دنا رهساز, تهران
اضافه کردن به علاقمندي هابه اشتراک گذشتن
ارسال نامه الکترونيکي
Сompany address: تهران, ايران
تهران ، ميدان آرژانتين، بلوار بيهقي ،خيابان هشتم شرقي ، شماره 3
درخواست پاسخ تماس

Сайт компании: http://2265.ir.all.biz

درباره شرکت شركت دنا رهساز

شركت دنا رهساز به عنوان يكي از موثرترين شركتهاي ايران در عرصه فعاليتهاي عمراني طي سالهاي اخير بوده كه موفق به اجرا و احداث پروژه هاي متعدد و مهمي در ايران و ساير نقاط جهان شده است . دنا رهساز از معدود شركتهايي است كه در زمينه صدور خدمات فني و مهندسي فعاليت داشته و اعطاي عنوان صادر كننده نمونه در سالهاي 1382، 1384و1387 گواهي بر اين مدعاست .
Read more
محصولات3

Популярные товары и услуги شركت دنا رهساز

محصولات 3

دسته بندی فروشنده ها شركت دنا رهساز

2تجهیزات ساختمانی

1تجهیزات برای تولید محصولات بتنی

تمام بخش ها
شركت دنا رهساز
مقایسه0
Clearوضعیت ها انتخاب شده: 0