همه کشورها
ام دی اف — خرید ام دی اف, هزینه , عکس ام دی اف, از شرکت آرین سینا. ام دی اف در سایت آل بیز ايران
زبان_فارسی
  ام دی اف — خرید ام دی اف, هزینه , عکس ام دی اف, از شرکت آرین سینا. ام دی اف در سایت آل بیز ايران
  تمام بخش ها
  مقایسه
  اضافه کردن به علاقمندي ها
  به اشتراک گذشتن   ID: 900:3591
   فروش ام دی اف
  موجود می باشد
  0UAHمطلع شدن از قیمت
  توضيحات

  فرآيندتوليدMDF

  محصولياستكهبااستفادهازاليافدرختانپهنبرگوسوزنيبرگ،مانندصنوبر،كاج،اكاليپتوسوديگرMDF

  گونههايجنگلي،بايكرزينسنتتيكدردمايخاصتركيبوبهشكلتختهتوليدميگردد.

  ازمراحلذيلتشكيلشدهاست : MDF فرآيندتوليد

  -1 انباشتهسازيچوببعنوانمادهاوليه

  -2 عملياتتوليدچيپس

  -3 عملياتالكچيپسها

  -4 شستشووپختچيپسها

  -5 توليدالياف

  -6 چسبزني

  -7 خشككن

  -8 شكلدهيكيكالياف

  -9 پرس

  -10 خنكسازيتختهها

  -11 اندازهبري

  -12 انبارش

  مشخصات تخته

  مشخصاتتختههايتوليدياينكارخانهمطابقبااستانداردمليايرانبشماره 7416 ميباشد.

  1. تغييراتابعاديتخته:

  درجدولذيلابعاداستانداردتختهامديافازنظرضخامت،عرض،طول،صافبودنلبههاوگوشههاودامنه

  تغييراتمجازهريكآمدهاست.

  16mm ضخامتتخته

  ± 0/3mm تلرانس(دامنهمجازتغييرات) ضخامت

  1/5 mm/m صافبودنلبهها

  -/+ 1/5 mm/m انحرافازقائمهگوشههاحداكثر

  عکس ها
  • ام دی اف
  • دوست دارید عکس های بیشتری ببینید؟

   ارسال يک پيام
  فروش ام دی اف
  سفارش
  ام دی اف
  مطلع شدن از قیمت
  یا با فروشنده تماس بگیرید
  Try to describe briefly the essence of your question to the seller (at least 20 symbols)
  Go backin section "ام دی اف"
  براي
  by the goods
  Your message must contain at least 20 symbols. The message must not be more than 2000 symbols.
  آيا در زمينه مورد نياز را پر نمي
  درست است نه ميدان
  درست است نه ميدان
  مقایسه0
  Clearوضعیت ها انتخاب شده: 0